ரசம் பொடி - 100 Gms

ரசம் பொடி - 100 Gms

₹ 0.00
Order Now Close This Window

Product description


ரசத்தில் தியாமின், ஃபோலிக் அமிலம், வைட்டமின் ஏ, வைட்டமின் சி, நியாசின், ரிபோஃப்ளேவின் போன்ற அத்தியாவசிய வைட்டமின்கள் நிறைந்துள்ளன. இந்த வைட்டமின்களில் சில ஆக்ஸிஜனேற்றிகளாகவும் செயல்படுகின்றன, உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கின்றன. தாதுக்களின் நல்ல ஆதாரமாக இருப்பதால், ரசம் மக்கள் சீரான உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள ஒரு சிறந்த உணவாகும்.