அருவதாம் குறுவை அரிசி - 1 Kg

அருவதாம் குறுவை அரிசி - 1 Kg

₹ 130.00
Order Now Close This Window

Product description


அறுபதாம் குருவைநோய்யெதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்க உதவு கிறது. இது, இதய நலனை காக்கிறது.அறுபதாம் குருவைசெரிமான மண்டலம் திறம்பட வேலை செய்ய உதவுகிறது. வேலைபளு காரணமாக ஏற்படும் களைப்பை நீக்கி, உடல் புத்துணர்ச்சி பெற உதவுகிறது.