நெய் கிச்சிலி சாம்பா - 1 Kg

நெய் கிச்சிலி சாம்பா - 1 Kg

₹ 0.00
Order Now Close This Window

Product description


தமிழ்நாட்டை பூர்வீகமாகக் கொண்ட ஒரு பழங்கால அரிசி, கிச்சடி சம்பா அரிசி (கிச்சடி சம்பா அல்லது கிச்சிலி சம்பா அரிசி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) நெல்லின் பிரபலமான பாரம்பரிய அரிசி வகைகளில் ஒன்றாகும். இது சாதம், பிரியாணி மற்றும் கஞ்சிக்கு சிறந்த தானியமான வெள்ளை அரிசி. இந்த அரிசியை தொடர்ந்து சாப்பிடுவதால், உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்து, நமது வலிமையை கணிசமாக மேம்படுத்துகிறது என்பது தனிப்பட்ட அனுபவம். மெல்லிய தண்டுடன் நன்றாக தானியமாக இருந்தாலும், இந்த நெல் வகை மிகவும் கடினமானது, பூச்சிகள் மற்றும் நோய் இரண்டையும் எதிர்க்கும் மற்றும் வறட்சி மற்றும் வெள்ளம் இரண்டையும் தாங்கக்கூடியது.