மாடன் சம்பா - 1 Kg

மாடன் சம்பா - 1 Kg

₹ 0.00
Order Now Close This Window

Product description


நவீன சம்பா அரிசியில் செலினியம் உள்ளது, இது பெருங்குடல் மற்றும் குடல் புற்றுநோயைத் தடுக்க உதவுகிறது. இதில் அதிக நார்ச்சத்து உள்ளது, இது பெருங்குடல் மற்றும் குடலில் இருந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை அகற்ற உதவுகிறது. இதில் பைட்டோநியூட்ரியண்ட்ஸ் உள்ளது மற்றும் இது மார்பக புற்றுநோயை எதிர்த்து போராட உதவுகிறது மற்றும் இதய செயல்பாட்டை பலப்படுத்துகிறது.