கல் உப்பு - 500 Gms

கல் உப்பு - 500 Gms

₹ 35.00
Order Now Close This Window

Product description


சுத்திகரிக்கப்பட்ட அயோடைஸ்டு உப்பைப் போலவே உணவு தர கல் உப்பை சமையலுக்குப் பயன்படுத்தலாம். உப்பு சேர்க்கும் அளவை சுவைக்கு ஏற்ப சரிசெய்ய வேண்டும். இது தூய்மையானதாக கருதப்படுவதால் சடங்குகளின் போது சமையலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.