மல்லி - 500 Gms

மல்லி - 500 Gms

₹ 90.00
Order Now Close This Window

Product description


கொத்தமல்லியில் உள்ள வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றங்கள் குறிப்பிடத்தக்க ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்குகின்றன. கொத்தமல்லி இலைகள் மற்றும் விதைகளில் வைட்டமின் கே நிறைந்துள்ளது, இது உங்கள் இரத்த உறைவுக்கு உதவுவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வைட்டமின் கே உங்கள் எலும்புகள் தங்களைத் தாங்களே சரிசெய்ய உதவுகிறது, ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் போன்ற பிரச்சனைகளைத் தடுக்க உதவுகிறது.