மிளகு - 100 Gms

மிளகு - 100 Gms

₹ 90.00
Order Now Close This Window

Product description


கருப்பு மிளகாயின் செயலில் உள்ள பொருளான பைபரின், NO சின்தேஸ் தடுப்பினால் தூண்டப்படும் உயர் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது. கருப்பு மிளகு உணவு மற்றும் சமையலில் பயன்படுத்தப்படும் வழக்கமான அளவுகளில் மனித நுகர்வுக்கு பாதுகாப்பானதாக கருதப்படுகிறது (2). ஒரு டோஸுக்கு 5-20 மில்லிகிராம் பைபரைன் கொண்ட சப்ளிமெண்ட்ஸ் பாதுகாப்பானதாகத் தோன்றுகிறது.