கடுகு - 100 Gms

கடுகு - 100 Gms

₹ 15.00
Order Now Close This Window

Product description


கடுகில் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் பிற நன்மை பயக்கும் தாவர கலவைகள் உங்கள் உடலை சேதம் மற்றும் நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்க உதவும் என்று கருதப்படுகிறது. உதாரணமாக, இது ப்ரோக்கோலி, முட்டைக்கோஸ், பிரஸ்ஸல்ஸ் முளைகள் மற்றும் கடுகு உள்ளிட்ட அனைத்து சிலுவை காய்கறிகளிலும் காணப்படும் சல்பர் கொண்ட கலவைகளின் குழுவான குளுக்கோசினோலேட்டுகளின் சிறந்த மூலமாகும்.