குதிரைவாலி - 500 Gms

குதிரைவாலி - 500 Gms

₹ 75.00
Order Now Close This Window

Product description


தினை ஒரு ஆரோக்கியமான பதிப்பாகும், ஏனெனில் இது புரதம் மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்தது, இது அரிசியுடன் ஒப்பிடும்போது அதிகம். நீங்கள் மெருகூட்டப்படாத தினைகளைத் தேர்ந்தெடுத்தால் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை சாத்தியமாகும். ஏனென்றால், பதப்படுத்தப்படாதவற்றில் தாதுக்கள் மற்றும் வைட்டமின்கள் நிறைந்துள்ளன.