வரகு - 500 Gms

வரகு - 500 Gms

₹ 65.00
Order Now Close This Window

Product description


கோடோ தினைகளில் பி வைட்டமின்கள், குறிப்பாக நியாசின், பி6 மற்றும் ஃபோலிக் அமிலம் மற்றும் கால்சியம், இரும்பு, பொட்டாசியம், மெக்னீசியம் மற்றும் துத்தநாகம் போன்ற தாதுக்கள் நிறைந்துள்ளன. கோடோ தினையில் உள்ள பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் மற்ற தினையை விட குறைவாக உள்ளது மற்றும் அதன் ஆக்ஸிஜனேற்ற திறன் மற்ற தினை மற்றும் பெரிய தானியங்களை விட அதிகமாக உள்ளது.