சாமை - 500 Gms

சாமை - 500 Gms

₹ 65.00
Order Now Close This Window

Product description


சிறிய தினையில் மெக்னீசியம் உள்ளது, இது இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது. சிறு தினையில் உள்ள வைட்டமின் பி3 (நியாசின்) கொழுப்பைக் குறைக்க உதவுகிறது. சிறிய தினை பாஸ்பரஸின் நல்ல மூலமாகும், இது கொழுப்பு வளர்சிதை மாற்றம், உடல் திசு சரிசெய்தல் மற்றும் ஆற்றல் உற்பத்திக்கு உதவுகிறது.