மா. சம்பா அவல் - 500 Gms

மா. சம்பா அவல் - 500 Gms

₹ 75.00
Order Now Close This Window

Product description


சம்பா செதில்கள் அதிக சத்தானவை மற்றும் நல்ல அளவு புரோபயாடிக்குகளைக் கொண்டுள்ளன. இது சம்பா அரிசியின் அதே நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் நல்ல குடல் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவுகிறது. சம்பா போஹா இரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கும் மற்றும் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.