தினை - 500 Gms

தினை - 500 Gms

₹ 90.00
Order Now Close This Window

Product description


தினைகளில் இரும்பு மற்றும் கால்சியம் நிறைந்துள்ளது, இதனால் எலும்புகள் மற்றும் தசைகளின் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்கிறது. உடையக்கூடிய எலும்புகள், வீக்கம், ஆஸ்டியோபோரோசிஸ், கீல்வாதம் மற்றும் ஸ்பான்டைலிடிஸ் ஆகியவற்றை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு உடலின் கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய இது உதவுகிறது.