கேழ்வரகு - 500 Gms

கேழ்வரகு - 500 Gms

₹ 40.00
Order Now Close This Window

Product description


இளைஞர்கள் தினமும் ராகியை உட்கொள்ளலாம், நடுத்தர வயதினர் மற்றும் பெரியவர்கள் ராகியின் அளவான பரிமாணங்களை சாப்பிட வேண்டும், எலும்புகளின் ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்க வேண்டும், அதே நேரத்தில் இரைப்பை குடல் மற்றும் சிறுநீரக கோளாறுகளைத் தவிர்க்கலாம்.