வெள்ளை சோளம் - 500 Gms

வெள்ளை சோளம் - 500 Gms

₹ 55.00
Order Now Close This Window

Product description


வெள்ளை இனிப்பு சோளத்தில் சில ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன, மேலும் ஒரு பெரிய காதில் வெறும் 113 கலோரிகள் மற்றும் 1.64 கிராம் கொழுப்பு உள்ளது. கோடை மாதங்கள் முழுவதும் பெரும்பாலான பல்பொருள் அங்காடிகளில் கிடைக்கும், வெள்ளை ஸ்வீட் கார்ன் உங்களின் அடுத்த சமையலுக்கான சத்தான கூடுதலாகும்.