கருப்பு கொண்டை கடலை - 250 Gms

கருப்பு கொண்டை கடலை - 250 Gms

₹ 0.00
Order Now Close This Window

Product description


இரும்புச்சத்து நிறைந்த ஆதாரமாக, கலா சனா இரத்த சோகையைத் தடுக்கும் மற்றும் உங்கள் ஆற்றல் அளவை அதிகரிக்கும். கர்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும் பெண்களுக்கும், வளரும் குழந்தைகளுக்கும் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஹீமோகுளோபின் உருவாவதில் இரும்பு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது, இது நுரையீரலில் இருந்து அனைத்து உடல் செல்களுக்கும் ஆக்ஸிஜனைக் கொண்டு செல்ல உதவுகிறது.