6 அங்குல தேங்காய் பானை

6 அங்குல தேங்காய் பானை

₹ 0.00
Order Now Close This Window

Product description


6 அங்குல தேங்காய் பானை. (16.5cm (மேல் dia) x 9cm (கீழே dia) x 9.5cm (உயரம்)).பானையின் தடிமன் 4.5 மிமீ.

ரூட் காற்றோட்டத்திற்கான சிறந்த தொட்டி கொள்கலன். நேரடியாக மண்ணில் அல்லது பெரிய தொட்டிகளில் நடவு செய்வதற்கு ஏற்றது. குறைந்தபட்ச வேர் தொந்தரவு வலுவான, ஆரோக்கியமான தாவரங்களை ஊக்குவிக்கிறது. மக்கும் தேங்காய் நார் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது.

கோகோ லைனர்கள் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தவை மற்றும் நீண்ட காலத்திற்கு நீடிக்கும். நீர்ப்பாசனத்தின் தேவையை 50 சதவீதம் வரை குறைக்கிறது.

தென்னை நார் பானைகள் மக்கும் பானைகள் மற்றும் தாவரங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வளரும் ஊடகம் மற்றும் பானையிலேயே மண்ணில் இடமாற்றம் செய்யலாம். கோகோ-காயர் பானைகள் நீர், காற்று மற்றும் வேர்களுக்கு விதிவிலக்காக அதிக ஊடுருவக்கூடிய தன்மையைக் கொண்டுள்ளன. கோகோ பானைகள் வேர் விநியோகத்தை ஊக்குவிக்கின்றன (வான்வழி வேர் கத்தரித்தல்) இதனால் பானையின் முழுமையான பயன்பாட்டை அனுமதிக்கிறது.