வெள்ளை கொண்டை கடலை - 250 Gms

வெள்ளை கொண்டை கடலை - 250 Gms

₹ 0.00
Order Now Close This Window

Product description


இது மாங்கனீசு, மெக்னீசியம், துத்தநாகம், இரும்பு, தாமிரம் போன்ற தாதுக்கள் மற்றும் தயாமின் மற்றும் வைட்டமின் B6 போன்ற வைட்டமின்களின் நல்ல ஆதாரமாக செயல்படுகிறது. மற்ற பருப்பு வகைகளைப் போலவே, கொண்டைக்கடலையும் உடலுக்கு மெதுவாகவும், படிப்படியாகவும் நீண்ட காலத்திற்கு ஆற்றலை வழங்கி, இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவை நிலைப்படுத்த உதவுகிறது.