வீட்டுத் தோட்டத்திற்கான கார்டன் கை களையெடுப்பான்

வீட்டுத் தோட்டத்திற்கான கார்டன் கை களையெடுப்பான்

₹ 0.00
Order Now Close This Window

Product description


கை வீடர்

கைகளை நீக்கும் கருவி என்பது தோட்டத்தில் உள்ள க்ரோ பேக் அல்லது செடி பெட்டியில் உள்ள தேவையற்ற செடிகள் அல்லது களைகளை அகற்ற பயன்படும் ஒரு தோட்ட கருவியாகும்.

பயன்கள்

கைகளை நீக்கும் கருவியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், முக்கிய பயிரின் வேர்களுக்கு இடையூறு இல்லாமல் களைகளை எளிதில் பிடுங்கலாம்.

ஆழமாக வேரூன்றிய களைகளை பிடுங்குவது எளிது.

பயன்படுத்த எளிதானது

வீட்டுத்தோட்டத்திற்கு ஏற்றது

களைகளை எளிதில் அகற்றலாம்

8.5 அங்குல நீளமான மெல்லிய கைப்பிடி மற்றும் கைப்பிடி

பிளாஸ்டிக் மற்றும் உலோக நிலையான பிளாஸ்டிக் கைப்பிடி