சிவப்பு அவல் - 500 Gms

சிவப்பு அவல் - 500 Gms

₹ 50.00
Order Now Close This Window

Product description


சிவப்பு தட்டையான அரிசி நன்மை பயக்கும் என்று கூறப்படுகிறது, ஏனெனில் இது செரிமானத்திற்கு உதவும் குடல் பாக்டீரியாவைக் கொண்டுள்ளது. தினசரி போஹாவிற்கு ஆரோக்கியமான மாறுபாடு சிவப்பு அரிசியில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் சிவப்பு போஹா ஆகும். சமீப காலங்களில், சிவப்பு அரிசி அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள் காரணமாக அதிக கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.